Dofinansowanie na zakup nowych kotłów i modernizację układów grzewczych

Miniony już okres grzewczy ukazał, jak uciążliwy i szkodliwy dla zdrowia jest smog jaki jest wynikiem na przykład archaicznego ogrzewania piecowego w domach mieszkańców miast. Aby nakłonić użytkowników do zmiany systemów grzewczych na bardziej sprzyjające środowisku, państwo zainaugurowało na ten cel system dopłat. Dopłaty mogą pochodzić z finansów Unii Europejskiej, krajowych lub samorządowych. Są w największej liczbie przypadków udzielane w formie dotacji lub kredytów na preferencyjnych warunkach. Część samorządów gminnych wypłaca szczegółowo kwoty dofinansowania, czasem uzależnione od odmiany kotła, na jaki zdeklaruje się użytkownik. Pozostałe oferują opłacanie pewnej części lub nawet całej lokaty. Zależnie od miejsca dopłaty obejmują piece na gaz, piece na biomasę albo akcesoria korzystające z OZE (ekologicznych źródeł energii). Należy zacząć od zasięgnięcia języka, czy we wskazanej gminie jest aktualny system dofinansowania i na jakie urządzenia. Kolejnym krokiem jest szczegółowe oszacowanie kosztów inwestycji. Co kluczowe –użytkownik najpierw ponosi koszty zakupu nowego pieca i wykonania układu grzewczego, zatem należy upewnić się, iż posiada środki dostępne na ten zakup. Po złożeniu zgłoszenia w urzędzie gminy razem z określonym zestawem zaświadczeń i przychylnym zanalizowaniu, podpisywana jest umowa na udział w programie dofinansowania. Po tym można przystąpić do wymiany kotła. Trzeba pamiętać o fakturach, każdy zakup powinien być udokumentowany, ponieważ na ich podstawie urząd gminy nalicza dofinansowanie.Zapewne nie można pominąć odwiedzin przedstawiciela urzędu, by sprawdzić, czy rzeczywiście piec i układ grzewczy były wymienione.Niektóre urzędy gminy oferują poradę przy wypełnianiu i rozliczaniu dokumentacji. Doradztwo w zorganizowaniu dopłat można również dostać za pośrednictwem niektórych producentów najnowszych kotłów. W każdej sytuacji należy dowiadywać się w wydziale informacyjnym gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *