Regulacja w grzejnikach kanałowych Verano – kaloryfer VK15.

Sterowanie w kaloryferach kanałowychz typową konwekcją VK15 opera się na połączeniu zaworu termostatycznego z głowicą. Jednakże nie godzi się stosować tradycyjnych pokręteł regulujących temperaturę. Wskazanie tuż w wannie kaloryfera nie pozwala na właściwe sterowanie jego działaniem. Dopuściło by to do zmniejszenia ciepła w pomieszczeniu. W wypadku kaloryfera VK15 trzeba zamontować głowicę termostatyczną z kapilarą. Kapilara zlokalizowana jest w rurze peszel i zamocowana na zaworze. Głowicę montuje się w lokalizacjach dostępnych w odległości 1,2-1,6 m ponad poziomem posadzki. Kolejnym typem jest zastosowane regulacji ciepłoty wraz z napędem cieplnym. Wbudowany sensor ciepła w regulatorze wraz z wykryciem jej spadku uruchamia napęd. Siłownik rozwiera zawór termostatyczny na grzejniku i ciepłota narasta. Jak w wypadku głowicy z kapilarą tak i termostat musi być właściwie ulokowany nad poziomem posadzki. Istotne także by pozycja ta nie była narażona na spore oddziaływanie promieni słonecznych czy różnych okoliczności fałszujących prawidłowy odczyt.