Kurtyny powietrzne Aeris wodna 21,9-26,1kW

Kurtyna powietrzna Aeris to dmuchawa wysokiej wydajności z wymiennikiem ciepła lub grzałkami elektrycznymi. Kurtyna powietrzna skutecznie ogranicza mieszanie powietrza między pomieszczeniem a otoczeniem zewnętrznym. Zmniejszenie mieszania się powietrza po przez strefę wytworzoną ze strumienia silnego powietrza pozwala ograniczyć zużycie energii w pomieszczeniach klimatyzowanych lub z ogrzewaniem, ogranicza także rozchodzenie pyłów.Wymiennik ciepła jest zasilany ciepłą wodą z układu centralnego ogrzewania lub wodą lodową.Kurtyna powietrzna Aeris wodna 21,9-26,1kW – najważniejsze cechy:bardzo dużą wydajność dmuchawy – jest to bardzo ważne gdyż aby skutecznie zostało zahamowane napływające powietrze, pęd powietrza napływającego musi być mniejszy od pędu powietrza z kurtyny. Kilkapoziomów pracy wentylatora – można dopasować wydajność urządzenia do miejsca montażu i klimatu. Pełne informacje techniczne: wymiary, wydajność oraz sposób montażu opisane są instrukcji kurtyny. Zakres dostawy obejmuje: pilot zdalnego sterowania, czujnik drzwi.