System samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

Już w trakcie prac końcowych przy budowie domu warto pomyśleć o metodzie gwarantującej usuwanie pokrywy śnieżnej z zadaszenia. Do tego celu służą kable grzewcze o właściwej wydajności i długości. Są one rozłożone w korytach dachowych i rurach spustowych oraz rozesłane między dwoma linkami metalowymi przy krawędzi dachu. Aby cały układ był efektywny powinno się dostosować właściwe zagęszczenie kabli. Należy dokonać odpowiednich obliczeń według specyfikacji producenta przy uwzględnieniu miejsca inwestycji. Kable grzejne mocuje się za pośrednictwem uchwytów nadających dystans z tworzywa lub przypina taśmami stalowymi. Automatyczne włączenie systemu i bieżące eliminowanie pokrywy śnieżnej zapewnia odpowiednio dobrany regulator. Zewnętrzny czujnik temperatury oraz wilgoci przekazuje informacje do sterownika nadrzędnego, który we właściwym czasie uruchamia cały układ. Przed założeniem instalacji należy sprawdzić możliwe obciążenie instalacji elektrycznej i wymienić odpowiednie styczniki.