Wydatki na grzanie budynku – szacunek

Nasz nowy kalkulator kosztów ogrzewania daje szansę na szybkie porównanie wydatków na rachunki ogrzewania centralnego domu z różnymi systemami i paliwami. Podłożem wyliczeń jest indeks zapotrzebowania na energię użytkową podany w kilowatach na metr kwadratowy rocznie. Arkusz oblicza także koszty ogrzewania ciepłej wody uzależniając to od ilości osób w rodzinie. Dokładność przeliczeń jest zależna od dokładności wskaźnika zapotrzebowania na moc. Biorąc pod uwagę badania nowo budowanych budynków można stwierdzić, iż nie każdy nowy budynek spełnia aktualnie wyjątkowo wyśrubowaną normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla osób, które decydują się na remont instalacji oraz przejście na inny rodzaj paliwa, wskazano w tabeli parametry właściwe dla norm obowiązujących w latach zeszłych. W końcu jest możliwość skorygować je w taki sposób, by suma na obecnie wykorzystywanym paliwie pokrywała się z wyliczeniem z kalkulatora. Wtedy otrzymamy bardzo precyzyjne informacje o kosztów ogrzewania z nowszej instalacji na innym rodzaju paliwa . Wyliczenia arkusza sa poglądowe i nie powinny być podstawą jakichkolwiek roszczeń. W przypadku sytuacji spornej z inwestorem, firmą budowlaną, monterską albo wytwórcą, podstawą musi być audyt energetyczny.