Fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Prawdą jest ,że istnieje umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii występującewiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać izużyć na swoje potrzeby w późniejszym okresie, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Zatem nieodebrana w tymokresie energiaprzepada, a operator sieci za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi po prostu niezapłaci. Oczywiście z punktu osoby, która zainwestowała w instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który sporo wydłuża czas zwrotu z inwestycji o dodatkowe lata. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast założonych oszczędności przyniesie tymczasowe straty. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest zakupienie instalacji o za dużej mocy w stosunku do zapotrzebowania na energię elektryczną.

Sprzyjają temu:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub celowe naciąganie kupującego – brakanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo instalatorów jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a te większe instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla instalatorów,

– podejście do kupowania na zapas,
– nowoczesne urządzenia elektryczne zużywają coraz mniejsze ilości energii elektrycznej – wydajemy również mniej na oświetlenie ze względuna spadek cen oświetlenia ledowego.