Jak wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z sytuacji jest doposażenie budynku w urządzenia elektryczne, które będą mogły tą nadwyżkę wykorzystać przykładowo na podgrzewanie wody użytkowej, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachu domu jednorodzinnego może osiągać 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku typowej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń AGD i RTV może być dwu, trzykrotnie zbyt wielka.

Przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby jej zagospodarowania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej tylko prądem dla cztero osobowej rodziny przez kalendarzowy rok.

Można to zrobić na kilka sposobów:

– dołożyć dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub zastosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wymienioną ilość energii można także spożyć na:

– ogrzanie pomieszczeń grzejnikiem elektrycznym dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest użycie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie letnim

Nadwyżka 4000 kWh: można ją wykorzystać na cele ogrzania budynku:

– dogrzać przynajmniej dwa razy większą powierzchnię grzejnikami elektrycznymi niż w podanym przykładzie lub rozdzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody

– ciekawym rozwiązaniem problemu jest także zamontowanie klimatyzatorów z funkcją grzania; natomiast w czasie letnim ochłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni spokojnie poradzą sobie z dogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to spora ilość energii i można ją spożytkować:

– instalując elektryczny piec do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z piecem na gaz, olejowym lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzanie domu w okresach wiosny oraz jesieni.

– inwestując w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w domu mamy zamontowane ogrzewanie wodne podłogowe; w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp pomoże dostarczyć energii do ogrzania budynku opowierzchni od stu do dwustu metrów kwadratowych przez cały sezon.