Fotowoltaika kim jest Prosument

Określenie Prosument to zbitka słów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który jednocześnie ją produkuje i przekazuje jej nadwyżki do sieci energetycznej.

Jeszcze niedawno fotowoltaiczne instalacje były całkowicie nieopłacalne dla konsumenta. Przeszkodą były nie tylko potrzebne pieniądze, ale również kłopot z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu oraz utrzymania kompletu akumulatorów nawet dzisiaj jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub mają ciągłe przerwy w dostarczeniu energii z sieci.

Wspomniana wyżej umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Istotne: sieć nie ma możliwości magazynować energii. Taka nadwyżka przesłana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w czasie późniejszym ma możliwość odebrać energię wytworzoną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci energetycznej wyznacza, w jakim okresie przekazana nadwyżka może zostać odebrana. Niestety jeśli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem sieci energetycznej mogla być właściwie rozliczona potrzebna jest wymiana liczników na dwukierunkowe