Panele fotowoltaiczne i ogrzewanie Inowrocław

Fotowoltaika zamontowana na domu odpowiedniej wielkości dzięki umowie prosumenckiej to nowoczesny sposób na ogrzewanie budynku w okresie zimowym. Wszystko polega na odpowiednim dobraniu mocy ogrzewania na prąd do mocy paneli fotowoltaicznych oraz ocieplenia budynku w regionie Torunia. Najczęściej spotykanym błędem jest złe oszacowanie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe obliczenie dla budynków już użytkowanych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. drewna na cele centralnego ogrzewania. W analogiczny sposób firmy oferujące panele fotowoltaiczne obliczają wielkość fotowoltaiki na podstawie rachunków za energię elektryczną. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. gazu zużytego na potrzeby ogrzewania zależy przede wszystkim od sezonu grzewczego. Ostatnie lata to wyjątkowo lekkie zimy i szacując zużycie energii najlepiej brać średnią wieloletnią z pewnym zapasem. Uwzględniając sprawność kotła, można obliczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego do ogrzania domu. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowego budynku zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Kolejna sprawa to podgrzewanie ciepłej wody. W okresie letnim większość prądu elektrycznego wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne przesyłana jest do sieci dystrybucyjnej. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej należy tak zaprojektować, by energię z paneli fotowoltaicznych gdy świeci Słońce skierować bezpośrednio do zasobnika wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z prosumenckiej.

Który kocioł dwufunkcyjny

Komfort dzwiękowy – najbardziej hałasującym elementem pieca gazowego jest palnik. piece kondensacyjne posiadają komorę zamkniętą, co samo powoduje, że jest znacznie ciszej niż w przypadku kotłów z komorą zamkniętą. Jeżeli kocioł gazowy będzie sąsiadował z przykładowo sypialnią lub jakimś innym pomieszczeniem, gdzie ma być bardzo cicho, warto zwrócić uwagę na ten parametr. Zwykle określany jest on w dB. Im wartość niższa tym lepiej. Warto wiedzieć, że skala głośności jest oczywiście logarytmiczna. Przykładowo: piec A: 43dB, urządzenie B: 46dB, urządzenie C: 49dB. Urządzenie B jest dwukrotnie głośniejsze od A, a urządzenie C jest głośniejsze 4x w porównaniu do urządzenia A.Dodatkowe informacje na temat jaki kocioł dwufunkcyjny warto wybrać.

Polecamy obejrzenie prezentacji filmowej:Jaki piec do mieszkania:

Fotowoltaika kim jest Prosument

Określenie Prosument to zbitka słów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który jednocześnie ją produkuje i przekazuje jej nadwyżki do sieci energetycznej.

Jeszcze niedawno fotowoltaiczne instalacje były całkowicie nieopłacalne dla konsumenta. Przeszkodą były nie tylko potrzebne pieniądze, ale również kłopot z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu oraz utrzymania kompletu akumulatorów nawet dzisiaj jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub mają ciągłe przerwy w dostarczeniu energii z sieci.

Wspomniana wyżej umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Istotne: sieć nie ma możliwości magazynować energii. Taka nadwyżka przesłana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w czasie późniejszym ma możliwość odebrać energię wytworzoną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci energetycznej wyznacza, w jakim okresie przekazana nadwyżka może zostać odebrana. Niestety jeśli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem sieci energetycznej mogla być właściwie rozliczona potrzebna jest wymiana liczników na dwukierunkowe

Jak dobrać odpowiednią moc fotowoltaiki

Najistotniejszą sprawą przy inwestycji w system fotowoltaiki jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu opisana wWatach. Natomiast w praktyce przyjmuje się najczęściej oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Maksymalna moc fotowoltaiki koniecznie musi być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub tego w najbliższej przyszłości). Celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą bez problemu będziemy mogli wykorzystać wstu procentach. Oczywiste jest iż energia ta zostanie spożytkowana na bieżąco, aczęść trafi do sieci energetycznej. W zgodzie zumową prosumencką 80% energii oddanej do sieci możemy odebrać później na przykład {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Iwłaśnie otą ilość energii oddanej do sieci musimy zadbać, tak aby była zużyta. Jeżeli jej nie spożytkujemy, to niestety tracimy, azarabia dystrybutor.

Istnieje uproszczony kalkulator, który umożliwia wyznaczyć:

  • pożądaną moc w kWp,
  • wymiar potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – S części,
  • poniesione koszta,
  • przybliżony czas zwrotu zinwestycji.

Jak wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z sytuacji jest doposażenie budynku w urządzenia elektryczne, które będą mogły tą nadwyżkę wykorzystać przykładowo na podgrzewanie wody użytkowej, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachu domu jednorodzinnego może osiągać 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku typowej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń AGD i RTV może być dwu, trzykrotnie zbyt wielka.

Przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby jej zagospodarowania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej tylko prądem dla cztero osobowej rodziny przez kalendarzowy rok.

Można to zrobić na kilka sposobów:

– dołożyć dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub zastosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wymienioną ilość energii można także spożyć na:

– ogrzanie pomieszczeń grzejnikiem elektrycznym dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest użycie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie letnim

Nadwyżka 4000 kWh: można ją wykorzystać na cele ogrzania budynku:

– dogrzać przynajmniej dwa razy większą powierzchnię grzejnikami elektrycznymi niż w podanym przykładzie lub rozdzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody

– ciekawym rozwiązaniem problemu jest także zamontowanie klimatyzatorów z funkcją grzania; natomiast w czasie letnim ochłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni spokojnie poradzą sobie z dogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to spora ilość energii i można ją spożytkować:

– instalując elektryczny piec do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z piecem na gaz, olejowym lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzanie domu w okresach wiosny oraz jesieni.

– inwestując w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w domu mamy zamontowane ogrzewanie wodne podłogowe; w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp pomoże dostarczyć energii do ogrzania budynku opowierzchni od stu do dwustu metrów kwadratowych przez cały sezon.

Fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Prawdą jest ,że istnieje umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii występującewiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać izużyć na swoje potrzeby w późniejszym okresie, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Zatem nieodebrana w tymokresie energiaprzepada, a operator sieci za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi po prostu niezapłaci. Oczywiście z punktu osoby, która zainwestowała w instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który sporo wydłuża czas zwrotu z inwestycji o dodatkowe lata. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast założonych oszczędności przyniesie tymczasowe straty. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest zakupienie instalacji o za dużej mocy w stosunku do zapotrzebowania na energię elektryczną.

Sprzyjają temu:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub celowe naciąganie kupującego – brakanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo instalatorów jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a te większe instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla instalatorów,

– podejście do kupowania na zapas,
– nowoczesne urządzenia elektryczne zużywają coraz mniejsze ilości energii elektrycznej – wydajemy również mniej na oświetlenie ze względuna spadek cen oświetlenia ledowego.

Podgrzewacz gazowy Junkers Maxi Power 7-19,2kW

Junkers na gaz MaxiPOWER jest podstawowym urządzeniem podgrzewającym wodę dostosowanym do obsługi wanny lub prysznica, jak również równocześnie umywalki. Urządzenie jest wyposażone w palnik atmosferyczny i zapłon elektroniczny, zasilany bateriami. Podgrzewacz nie posiada płomyka wskazującego, co pozwala zmniejszyć pobór paliwa nawet do ok. 70 m3 rocznie. Charakterystyczną zaletą wskazanego junkersa jest zmiana mocy zależnie od prędkości przepływu.

Manualna regulacja sprawności daje sposobność na dopasowanie mocy cyrkulacji i temperatury wody na przykład:

– ilość cwu o temperaturze 35°C – 11,0 l/min dla Delta T 25 stopni,

– ilość cwu o temperaturze 60°C – 5,5 l/min dla Delta T 50 stopni,

W wyższych typach tej grupy, np. WDRP jest możliwość dopasowania palnika dzięki czemu urządzenie samorzutnie dostosowuje moc do masy przepływającej wody. Elektroniczna weryfikacja temperatury z ekranem LCD pozwala na szczegółowe ustawienie temperatury wody wyjściowej. Podgrzewacze z serii Maxi Power są podgrzewaczami bezpiecznymi w użytkowaniu. Posiadają ochronę na wypadek przypadkowego zgaśnięcia płomienia, przed cofnięciem spalin do pomieszczenia i nadmiernym ogrzewaniem się wymiennika.

Pakiety z Bosch CC

Kupując piec gazowy do domku jednorodzinnego warto zainteresować się zestawem piec kondensacyjny Junkersa Cerapur Compact z zasobnikiem. Do zakupu są piece gazowe o dwóch mocach 14 i 24kW. Moc pieca należy dopasować z uwzględnieniem wielkości powierzchni objętej ogrzewaniem oraz wielkości zasobnika. Kocioł mniejszej mocy może ogrzać budynek do 180 m2, natomiast kocioł o większej mocy nawet do 300 m2. Piece funkcjonują w zakresach mocy więc swą pracę dopasują do ogrzania dużo mniejszych powierzchni. Moc minimalna wynosi 2-3 kilowaty. Pakiety proponowane są z pojemnikami na wodę o różnej objętości. Bufor c.w.u. 125 l proponowany jest dla 2-3 lokatorów i może zapewnić ciepłą wodę dla dwóch łazienek. Bufor 150 litrów zalecany jest dla 4-5 lokatorów. Największy zasobnik na wodę 220 litrów w zestawie nagrzeje wodę dla 4-7 mieszkańców i może obsłużyć 3 łazienki. Piec z efektem kondensacji Junkers Cerapurcompact posiada zamontowany zawór trójdrogowy więc nie ma konieczności kupna żadnych dodatkowych urządzeń aby podłączyć go z buforem c.w.u.. Sprzedawany jest wraz z przyłączem kominowym, który umożliwia podłączenie kotła gazowego z systemem kominowym. Ważną cechą kotła jest wmontowany regulator pogodowy. Umożliwia to podstawowe sterowanie kotłem z uwzględnieniem temperatury na zewnątrz budynku. Fabrycznie kocioł Junkers Cerapur Compact przystosowany jest do pracy z gazem typu GZ-50. W przypadku innego rodzaju gazu autoryzowany serwisant dokonuje wyregulowania dyszy.Jako kupujący powinni Państwo wiedzieć, że od września tego roku kotły Junkers Cerapur Compact zostają zastąpione dwoma nowymi pod marką Junkers Bosch Condens. Oprócz wspomnianej zmiany nazwy moce pieców są mniejsze, bo moc maksymalna to 15 i 20kW. Więcej informacji na ten temat u sprzedawców.

Pakiet Junkers Cerapur Compact z zasobnikiem – dla każdego

Na rynku dostępna jest szeroka oferta kotłów kondensacyjnych z bojlerem. Urządzenia takie cechują się zwiększoną produktywnością sięgającą nawet 106 procent. Oznacza to,że mogą wyprodukować energię cieplną nie tylko bezpośrednio ze spalanego gazu. Spaliny w piecach kondensacyjnych są przed odprowadzeniem do przewodu kominowego schładzane a powstała para z wody ulega kondensacji. Ciepło zostaje pomocniczo przesyłane do systemu grzewczego. Na szczególną uwagę zasługuje zestaw kotła Junkers Cerapur Compact z buforem identycznej marki ST. Za rozsądną kwotę można nabyć piec w dwóch przedziałach mocy – do 15 i do 24 kilowatów. Sprzedawane są one w zestawie z buforem 120 lub 160 litrów. W zależności od wariantu można zakupić w pakiecie także podstawowe przyłącze kominowe oraz regulator pogodowy. Piec zawiera wbudowaną funkcję sterowania pogodowego, jednakże jeśli wolimy zaprogramować w czasie działanie pieca, należy przyłączyć dedykowany regulator. Do każdego zestawu dołączony jest sensor temperatury wody do zasobnika z przewodem podłączeniowym do kotła. Decydując się na zakup pieca kondensacyjnego Junkers Cerapur Compact z buforem wody ST zaoszczędzimy nie tylko na etapie zakupu urządzeń ale również na jego eksploatacji przez obniżone zużycie paliwa oraz mniejsze rachunki z gazowni.

Dobrze wiedzieć, iż od września tego roku kotły Junkers Cerapur Compact będą zastąpione dwoma nowymi pod marką Junkers Bosch Condens. Oprócz wspomnianej wyżej zmiany nazwy moce pieców będą odrobine mniejsze, bo moc maksymalna to 15 i 20kW. Więcej informacji dowiecie się państwo u sprzedawców.

Kotły Junkers – jakie występują i czym się rozróżniają.

Obecna propozycja na kondensacyjne kotły na gaz Cerapur owego producenta zadowoli wyobrażenia najbardziej wybrednego klienta. Wśród kotłów podgrzewających wodę w układzie przepływowym proponują wersję prostą Midi znakomite do regulowania jednym obiegiem i do zamontowania w małych mieszkankach lub domkach. Pozostałe typy jak Compact, Smart, Comfort czy Moduł produkowane są w odmianie jedno lub dwu-funkcyjnej i mają możliwość sterować paroma obiegami grzewczymi. Kotły te mają możliwość doprowadzać c.w.u. w układzie przepływowym lub po podłączeniu odpowiedniej zasobności bufora na wodę. Modele Compact, Smart i Moduł posiadają wbudowane regulowanie zależne od pogody, w pozostałych jest ono opcjonalne, a w odmianie uproszczonej Midi – nieosiągalne. Tylko kocioł Cerapur Comfort wyposażony jest w płytę ułatwiającą podłączenie, w wersji Midi, Comapct i Smart jest ona do dokupienia. Większość w/w typów nie współpracuje w układzie kaskadowym, wyjątek to Cerpur Comfort. Cerapur Moduł to typ pieca wolno-stojącego – pozostała część jest do zawieszenia na murze. Jako kupujący powinni Państwo wiedzieć, iż od 09.2019 r. piece Junkers Cerapur Compact zostają zastąpione dwoma nowymi pod marką Junkers Bosch Condens. Prócz wspomnianej zmiany nazewnictwa moce kotłów są nieco mniejsze, bo moc maksymalna to 15 i 20kW. Więcej informacji u sprzedawców.