Kaloryfery na prąd konwekcyjne czy wyposażone w wentylator?

Nabywając kaloryfer zasilany prądem do określonego pomieszczenia należy w pierwszej kolejności dobrać właściwą wydajność grzewczą. Pod uwagę bierze się przede wszystkim kondycję murów, system ocieplenia, wielkość otworów okiennych ,a przede wszystkim kubaturę. W ofercie spotyka się najczęściej grzejniki zasilane na prąd konwekcyjne, które mocuje się na płaszczyźnie ściany lub stawia na wspornikach podłogowych. Po włączeniu za pośrednictwem wtyczki do gniazda uruchamia się termostat urządzenia, który w sposób bierny oddaje swoje właściwości cieplne. Szczególnym typem kaloryferów elektrycznych są modele wyposażone w nawiew. Ich włączenie powoduje uruchomienie systemu wymuszonego obiegu powietrza. Wadą tego urządzenia jest emisja ciągłego szumu w trakcie pracy co może być uciążliwe. Natomiast niekwestionowaną dogodnością jest szybkość nagrzewania pomieszczenia. Praca popularnych grzejników konwekcyjnych jest bardziej naturalna i nie powoduje nadmiernego wznoszenia zanieczyszczeń w wyniku działania wentylatora.