System kominowy z z plastiku – nie żartujemy

Dotychczas stosowane systemy odprowadzające spaliny, wsparte na elementach ceramicznych, bardzo oddziaływały na koszt układu. Udawało im się kosztować do 5-10 tys. zł. Aktualnie produkowane zasilane gazem kotły niskotemperaturowe dają nam zaoszczędzić koszty. Gazy spalinowe produkowane przez najnowocześniejsze kotły osiągają tak niskie temperatury, że możliwe jest zainstalowanie układów opartych na rurach polipropylenowych. Przepływ spalin jest wymuszany przez zamontowany w piecu nawiew. Za tym pośrednictwem piec funkcjonuje równomierni i nie potrzebujemy się niepokoić o tzw. cug kominowy, jak to bywało w przypadku starszych modeli kotłów. Producenci kotłów oferują własne zestawy do odprowadzania gazów spalinowych. Produkowane są również tańsze zamienniki. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest układ instalowany w szachcie komina. Taki system pochłania wydatki rzędu 1000-1500 zł. W przypadku układu montowanego w budynku wielorodzinnym wydatki wzrastają w powiązaniu z ilością rur. W wypadku domu jednorodzinnego, samotnie stojącego o mocy do 21 kW możemy znacznie zmniejszyć koszty, wyprowadzając spaliny poprzez ścianę. Wówczas kwoty kształtują się rzędu 300-500 zł. Rozwiązanie to sprawdzi się także do pawilonów produkcyjnych i wolno stojących magazynów. W owym wypadku nie ma ograniczeń parametrów mocy kotła. Przy przebudowie pomieszczenia w którym pracuje piec możemy wykorzystać obecny przewód kominowy i wyprowadzić spaliny starym wylotem, a powietrze do kotła może być dostarczone niezależnym przewodem. Wówczas będzie to układ niezależny 2x80mm. Bez względu na to, czy poprowadzimy instalację odprowadzająca gazy spalinowe do boku budynku, czy też w środku komina lub rozdzielczy. W przypadku pieca nisko temperaturowego wydatek ten jest znaczącą niższy dzięki zamontowaniu podzespołów plastikowych.