Nagrzewnice powietrza – prędkość obrotowa wentylatora a komfort w pomieszczeniu

Nagrzewnice wodne najczęściej stosuje się do nagrzewania większych przestrzeni. Jest to układ rur ciepłej wody użytkowej w obudowie. Wiatrak umożliwia cyrkulację ciepłego powietrza na zewnątrz urządzenia. Bardzo często stosuje się je do ogrzewania pawilonów przemysłowych, warsztatów, magazynów, obiektów handlowych czy placówek biurowych. Podczas wyboru grzejnika z nadmuchem należy obliczyć moc potrzebną do ogrzania określonej kubatury. Zazwyczaj zakłada się wartość 15-30 Watt na metr sześcienny. Ponadto powinno się także wziąć pod uwagę oczekiwaną temperaturę pomieszczenia, temperaturę wody w kotle i prędkość wentylatora. Ze względu na komfort pracy w pomieszczeniach biurowych przyjmuje się niższą prędkość. Uśrednioną wartość prędkości w zakresie do 70 procent mocy wiatraka przyjmuje się dla magazynów. Najwyższa wartość mocy jest stosowana do szybkiego nagrzania pomieszczenia, gdy nie ma w nim ludzi. Przy zakupie nagrzewnicy nie powinno sugerować się maksymalną mocą, bowiem hałas i silny podmuch podgrzanego powietrza może być mocno męczący. Można jednak użyć kilku nagrzewnic, które będą pracować przy zmniejszonych prędkościach dmuchawy. W przypadku instalacji grzewczych z nagrzewnicami wodnymi zaleca się zainstalowanie regulatora z programatorem tygodniowym i automatycznym sterownikiem prędkości rotacyjnej dmuchawy. Dzięki temu można nagrzać halę jeszcze przed przybyciem pracowników.