kotły z funkcja kondensacji – dlaczego nie ma możliwości już zamówić urządzenia z komorą otwartą lub zamkniętą?

W końcówce września 2015 roku zaczęło obowiązywać najnowsze prawo Unii Europejskiej odnoszące się do efektywności produktów energetycznych (ErP Energy Related Products). To kolejny oficjalny etap w celu obniżania sumy energii zużywanej bezcelowo przez domowe urządzenia elektryczne i układy grzejne. Wprowadzenie opisanej dyrektywy spowodowało duże zmiany na rynku w szczególności w handlu pieców, buforów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, paneli słonecznych, pomp ciepła oraz zasobników ciepłej wody użytkowej. Regulacja ErP dopuszcza możliwość produkcji i wprowadzania na rynek Unii Europejskiej wyłącznie sprzętów do ogrzewania, które wypełniają wskazane unormowania efektywności energetycznej. Dla kotłów grzewczych sprawność średnioroczna (obliczana w określony sposób narzucony tą regulacją) powinna być większa niż 86 procent.Takie wymogi spełniają jedynie kotły z funkcją kondensacji, zatem znaczy to, że kotły konwencjonalne w praktyce są wycofywane ze sprzedaży.Kotły z otwartą i zamkniętą komorą spalania nie są już produkowane, na rynku zostają tylko takie, które pojawiły się na rynku przed datą wprowadzenia unijnej dyrektywy. Ewenementem są jedynie kotły konwencjonalne z otwartą komorą spalania, jakie są dopuszczone do sprzedaży jedynie z wykorzystaniem do modernizacji pojedynczych urządzeń w systemie wspólnego komina w budynkach wielorodzinnych.