OZE jako podstawa domowych instalacji grzewczych

OZE to te, jakich pożytkowanie nie wiąże się z ich długim niedoborem, bo odradzają się w stosunkowo szybkim tempie. To zasoby natury, jakie mimo stałego wykorzystywania powstają

\tworzą się od nowa, ponieważ procesy ich odtwarzania trwają niedługo i nieustannie są okoliczności, by trwały one w przyrodzie.

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy m.in.: radiację słoneczną, ruchy powietrza, opady, pływy i fale morskie, energię ziemi oraz biomasę.

Promieniowanie słoneczne jest najpopularniejszym z grupy OZE. jeszcze niedawno eksploatacja energii słońca było niezbyt opłacalne, ponieważ koszt tworzenia tej instalacji był bardzo wysoki. Dzięki upowszechnieniu układu dofinansowania wykorzystanie energii promieniowania słonecznego jest z dnia na dzień popularniejsze. Instalacje grzewcze oparte są o panele solarne służące do ogrzewania wody i fotowoltaniczne wykorzystujące światło słoneczne do wytwarzania prądu. Najnowocześniejsze instalacje oparte o odnawialne źródła energii mają możliwość skorzystać nie tylko z pełnego nasłonecznienia, ale również z promieniowania rozproszonego. Dzięki temu panele fotowoltaniczne tworzą prąd choćby w zachmurzone dni i podczas deszczu. Wpływa to na większą opłacalność układów grzewczych.

Na naszym rynku coraz większą renomę zdobywają także elektrownie wiatrowe i pompy ciepła. Polska ma bardzo dobre warunki do korzystania z energii wiatru oraz ciepłych wód podziemnych. Energia wiatru przy pomocy turbin wiatrowych zamieniana jest w prąd i wykorzystywana do zasilania budynków. Energię cieplną ziemi można wykorzystywać do produkcji energii użytkowej, czyli elektrycznej i ciepła.

W kwestii układów grzejnych w domach budynkach do ogrzewania oddzielnego budynku można wykorzystać energię geotermalną z udziałem pomp ciepła. Mogą być one stosowane do układów klimatyzacji i ogrzewania wnętrza.