Kable grzewcze, grubości przewodów – azali ma znaczenie – dane na tanie- ogrzewanie.pl

Dobierając rozwiązanie oparte na przewodach grzewczych zwracamy przede wszystkim uwagę na stosowną moc grzewczą. Nie często jednakże zwracamy uwagę na odmienne parametry kabla – dla potwierdzenie na ich grubość, a to wielki błąd. Kable grzejne bowiem, po uwzględnieniu typu podłączenia jaki i mocy mają prawo posiadać odmienne wymiary. Mają także różne warunki pracy i wytrzymałość na działanie UV. Jest to ważne w chwili instalacji i zastosowania w konkretnym miejscu. Na stronie tanie-ogrzewanie.pl w dziale poradniki abc mamy zaproponowane w sposób jasny i zrozumiały kompletne zestawienia kabli i płacht grzejnych polskiego wytwórcy Elektra. Z opracowanej ewidencji wynika, że im większa siła ogrzewająca kabla z jednej strony podłączonego do instalacji to tym zwiększa się ich średnica. Unikat stanowią przewody z dwóch stron zasilane Elektra VC. Ich przekrój bez zależności od mocy wynosi stale 5mm. Analogicznie jest z płachtami grzewczymi. Te o wielkiej sile SnowTec i Snow Tec Tuff o mocy 300 i 400 W/m2 mają dużą wysokość. Nieco cieńsze są te o mocy 100 i 160 W/m2. I tu również modele mat MG, czyli z dwóch stron zasilane mają mniejszą grubość niż ich odpowiedniki z jednej strony podłączone MD. Najcieńsze są maty pod panele drewniane i tu również wersja WoodTec1 60W/m2 – z dwóch stron podłączana zwycięża z mocniejszym bratem WoodTec2 70 W/m2. Wyszukując więc odpowiednie dla nas rozwiązanie, wolno nam posłużyć się wykazem ze strony www tanie-ogrzewanie.pl, aby dokonać najtrafniejszego wyboru.