System ogrzewania rynien – na co zwrócić uwagę

W trakcie pory zimowej niezwykle przydatna staje się instalacja układu przeciwoblodzeniowego powierzchni zadaszonej i rynien. Bardzo często zalegający opad śnieżny stwarza zagrożenie zniszczenia dachówki lub nagłego spadku na ludzi lub auto. Instalację przeciwoblodzeniową tworzy sieć kabli grzewczych rozpiętych na krawędziach dachu i rozłożonych w rynnach czy korytach. Podczas projektowania bardzo istotne jest dopasowanie właściwej mocy przewodów grzewczych. Wykorzystując odpowiednie wzory i opierając się na średnich pogodowych można precyzyjnie przeliczyć gęstość ułożenia przewodów tak, aby układ był efektywny. Bardzo istotne jest również zainstalowanie regulatora, który regularnie w miarę zbierania się opadu będzie usuwał pokrywę śniegową. załączenie przewodów gdy zalega już opad może być bardzo wolne lub pogorszyć sytuację przeobrażając śnieg w lód. Funkcjonowanie sterownika polega na pracy czujnika temperatury i wilgotności więc jego zainstalowanie pozwoli na aktualne i systematyczne eliminowanie gromadzącego się opadu.Przewody grzejne do rynien, by funkcjonowały przez długie lata muszą zawierać specjalną powłokę, która chroni je przed działaniem promieni słonecznych. W przeciwnej sytuacji kable mogą ulec zniszczeniu i instalacja nie będzie działać.